Kodukord

 • Rendikingasid kasutades palume kasutada sokke.
 • Rendikingadega ruumidest väljumine ei ole lubatud.
 • Oma söögi ja joogi tarbimine ei ole lubatud.
 • Masinate ja sedamete lõhkumise korral on meil õigus nõuda kulude hüvitamist.
 • Keelatud on visata ühele rajale mitut palli üheaegselt.
 • Keelatud on visata palli valgustamata rajale.
 • Kui bowlingukuulid ei tule tagasi või kui tõstemasin läheb rikki, siis teatage rikkest.
 • Mai Bowling ei vastuta külastaja isiklike asjade, sealhulgas väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
 • Mai Bowlingus ei ole lubatud siseneda esemega, mis võib osutuda ohtlikuks teistele külastajatele ja töötajatele.
 • Mai Bowlingul on õigus mitte lubada oma ruumidesse isikuid kes on alkoholijoobes või narkootiliste ainete mõju all.
 • Mai Bowlingul on õigus keelduda teenindamast agressiivselt ja ebaviisakalt käituvaid külastajaid, kes tahtlikult rikuvad kodukorda või inventari ning tülitavad teisi inimesi.

Küsimuste või probleemide korral palume koheselt pöörduda klienditeenindaja poole.